ENERGIPRODUKTER

Fokus på miljøvern samt økende energikostnader har medført en stor motivasjon for å redusere energiforbruk. Vi kan som leverandør tilby måleutstyr slik at det er mulig å kartlegge bruken av elektrisk energi. Dette kan etter analyser gi grunnlag for å iverksette konkrete tiltak som både gir kostnadsbesparelser of miljøgevinst.


ENERGI5 kan tilby et bredt utvalg energiprodukter Vårt leveringsprogram omfatter energi-forbruksmålere, multiinstrumenter, nettanalysatorer, måleverdiomformere og systemkomponenter som WEB+baserte dataloggere og omformere mellom forskjellige type grensesnitt. Vi leverer også standard og delbare strømtransformatorer i en rekke forskjellige utførelser.             

Når det gjelder utvikling av nye produkter, er vårt fokus å kunne tilby fleksible og brukervennlige løsninger til både nyanlegg og for ettermontering. Videre skal vi kunne tilby grensesnitt for å kunne kommunisere med ulike type mastere, undersentraler, dataloggere, PLS og SD-anlegg.


Energi-/kWh-målere

Vi kan tilby gunstige løsninger for både nyanlegg og for ettermontering. Vårt leveringsprogram omfatter utførelser for direkte måling 1-fase inntil 100A, 3-fase inntil 65A samt utførelser for måling via strømtransformatorer. Med våre nye produktserier EM270-271 og EM100-300 fra CARLO GAVAZZI, kan vi tilby nye

plassbesparende og kostnadseffektive løsninger. EM270-271 er basert på integrasjon av 2 stk. Uavhengige kWh målere i et hus. 3-fase strømtransformatorer for disse leveres med fast kabel og pluggtilkobling. Dette i kombinasjon med en rekke andre finesser, medfører en vesentlig reduksjon i montasjetid. Med vår nye produktserie EM100/300, lanserer vi bruken av touch skjerm på denne type produkter. I forbindelse med disse nye produktene kan vi også tilby utførelser med pulsutgang, RS485 Modbus samt MBUS. Dette gjelder også vår kompakte 1-fase måler type EM111 for direkte måling maks. 45A.


Multiinstrumenter og nettanalysatorer

Vårt leveringsprogram omfatter fra enkle multiinstrumenter for å erstatte tradisjonelle bløtjernsinstrumenter i tavlefront, til avanserte utførelser for mer krevende oppgaver. Våre nettanalysatorer type WM30, WM40 of WM3 er basert på et fleksibelt konsept med pluggbare funksjons- og opsjonsmoduler. Dette gir blant annet tilgang til digitale innganger, digitale of analoge utganger, RS485 Modbus og BACnet grensesnitt, Ethernet grensesnitt osv.


Måleverdiomformere

Våre måleverdiomformere er i smart utførelse. Vha. PC programmeres analoge utganger med hensyn til valg av parameter samt skalering som for eksempel 4-20mA = 0-600kW, 4-20mA = 45-55Hz osv. CPTDIN leveres med alternativt 1 eller 3 analoge utganger 20mA eller 10 VDC. Ved behov for svært mange analoge utganger, kan vi tilby type PQTH.


Strømtransformatorer

Vårt leveringsprogram på strømtransformatorer består av både standardutførelse (5A), delmare strømtransformatorer (5A), kompakte delbare strømtransformatorer med 0,333mV utgang samt 3+fase strømtransformatorer for våre nye målere EM270 og EM271.Systemkomponenter

Vi kan tilby en rekke forskjellige systemkomponenter som omformere mellom for eksempel RS485 og USB. Vår SB2WEB24 kan benyttes som en Gateway mellom inntil 32 stk. energi-/forbruksmålere eller nettanalysatorer og BACnet/IP.


Datalogger/-SERVER VMUC-EM

Vårt nye produktVMUC-EM er en kombinajon av datalogger, WEB-server of Ethernet gateway i en kompakt modlær enhet med byggebredde kun 2-moduler. Til denne enheteb kan vi også tilby GSM/GPRS modem. Første generajon av dette produktet er primært tiltenkt å logge energidata og operere som en (data push) enhet som sender loggfiler til et overordnet/sentralt system.


Har du et spørsmål  ?

Submit

Keep up to date with ENERGI5 Special offers, discounts and new products.